Адвокатське об’єднання «Крикун та партнери»  представляє інтереси як українських компаній, так і компаній -нерезидентів у різних сферах бізнесу, надаючи найактуальніші консультації та захищаючи їхні права у складних і драматичних умовах вітчизняної економіки. Ми дбаємо про бізнес-успіх наших клієнтів і пропонуємо для них широкий спектр послуг у секторі корпоративного права, застосовуючи при цьому індивідуальний підхід.

Для забезпечення оптимального захисту інтересів клієнта, при проведені різного роду корпоративних транзакцій наші фахівці на високому рівні проводять правовий аналіз діяльності підприємств (legal due diligence) з метою оцінки ризиків, що мають місце у конкретній ситуації.

Наші юридичні послуги у сфері корпоративного права:

 • консультації з різних питань корпоративного права;
 • консультації з питань створення комерційних та некомерційних (благодійних організацій, громадських організацій, політичних партій) юридичних осіб, в тому числі здійснення підготовки проектів документів, що регулюють корпоративні внутрішні відносини (установчих документів тощо);
 • консультації з усього спектру питань щодо форми корпоративної організації юридичних осіб, включаючи створення представництв, філій, інших відокремлених підрозділів юридичних осіб як резидентів так і нерезидентів;
 • захист прав акціонерів;
 • сприяння у врегулюванні корпоративних конфліктів, здійснення захисту прав учасників господарських товариств;
 • юридичний супровід і підтримка у здійсненні необхідних реєстраційних дій (представництво інтересів в процесі державної реєстрації новостворених юридичних осіб, державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб, державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особі, що містяться у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, отримання витягів, виписок та довідок з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щорічного підтвердження відомостей про юридичну особу, державної реєстрації припинення юридичних осіб тощо), отриманні ліцензій і дозволів для ведення господарської діяльності в Україні;
 • представництво інтересів клієнта в органах Державної податкової адміністрації України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (в тому числі з питань реєстрації емісій акцій), Державної комісії фінансових послуг, інших державних органах України та органах місцевого самоврядування;
 • проведення юридичного due diligence корпоративної структури юридичних осіб та підготовка документів і плану дій для усунення або мінімізації виявлених ризиків та недоліків у корпоративній структурі;
 • підготовка транзакційних документів (угоди акціонерів, підписки на акції, угоди купівлі-продажу, відступлення акцій та корпоративних прав, корпоративні дозволи тощо);
 • юридичний супровід і підтримка у здійсненні реорганізації юридичних осіб (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення);
 • юридичний супровід і підтримка у здійсненні припинення юридичних осіб.